Thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng

Hoàn tiền, điểm hay chiết khấu?

Chỉ cần nhớ các nguyên tắc cơ bản: không sử dụng thẻ tín dụng chỉ để nhận phần thưởng. Thay vào đó, sử dụng nó như một công cụ để xây dựng tín dụng và luôn tránh mang số nợ; xem xét chương trình phần thưởng chỉ đơn thuần là một lợi ích phụ. Không […]

Thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ?

Sự khác biệt lớn nhất giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là nguồn tiền đến từ khi bạn mua hàng. Thẻ tín dụng mở rộng cho bạn một khoản vay, trong khi thẻ ghi nợ lấy tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng được liên kết của bạn. Cả hai có thể […]

  • 1
  • 2